vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Index van achtergrondartikelen over actuele politieke, economische en sociale ontwikkelingen

 

informatie De stand van zaken op het aspect van precaire, flexibele en onzekere arbeid omstreeks 2000 in verschillende landen

 

informatie Enkele aspecten van de discussie over het basisinkomen en het arbeidsethos van enige jaren geleden.

 

informatiepopulistische praatjes met een quasi-wetenschappelijk sausje van onderzoeksinstituut NICIS

informatie Centraal Plan Bureau (CPB) onder vuur


informatieToename van pulpbanen en flexibele arbeid in Europa


informatie
Tendentieuze berichtgeving over werkloosheid in Nederland


informatie
Pensioenfondsen en FNV werken mee aan bom onder Nederlandse volkshuisvesting


informatie Opmerkingen over de Europese concept-grondwet van 2005

informatie De Grondwettruc

informatie Europa, de geschaakte prinses

 

informatieDinsdag 22 januari 2008. Lezingen van Saskia Sassen en Richard Sennett

 

informatie Discussie over arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid rond de eeuwwisseling

 

 
 

.