vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Aankondigingen van bijeenkomsten, persberichten en mededelingen

 

2018

 
   

Strijd tegen extreemrechts combineren met de strijd tegen de roof- en afbraakpolitiek  

Daklozen als probleem van openbare orde 
Uitspraak Hoge Raad brengt slag toe aan mantelzorgers en de participatiemaatschappij 
De problemen die mantelzorgers tegenkomen. Een inventarisatie en een praktijkvoorbeeld
Notitie economie en arbeidsmarkt in Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 
 

.