Krant voor Aktieve Baanlozen in Amsterdam februari 1994

Diskussie over de toeslagen in de nieuwe bijstandswet.

Er heerst nog steeds verwarring over het bijstandsakkoord tussen staatssecretaris Wallage en de gemeenten. Krijgen alleenstaanden nu 70%?. Het DIVOSA-Bulletin het blad voor directeuren van sociale diensten interpreteert het zo: "In het debat stonden de politieke tegenstellingen over de 50 plus variant (CDA) en de 70 min varant (PvdA) centraal. De PvdA wilde in de wet vastgelegd zien dat mensen die genoegzaam kunnen aantonen dat ze alleen wonen en de kosten niet met anderen delen recht hebben op een toeslag van 20% bovenop de basisnorm van 50%. Slechts in individuele gevallen zou van deze richtlijn naar beneden kunnen worden afgeweken, vandaar de 70 min variant. De andere regeringspartij, het CDA, vertrok vanuit de basisnorm van 50% en wilde meer vrijheid voor de gemeenten om de toeslag tot 20% zelf aan te vullen. Tijdens het debat ontstond een zekere consensus: voor de ‘echt’ al-leenwonende alleenstaanden komt er een toeslag van 20%, maar voor de andere alleenwonende kategorien met lagere kosten krijgt de gemeente wel de vrijheid af te wijken. Dit betreft bijvoorbeeld krakers en schoolverlaters.