Stop Lastenverzwaring
 
MEER INKOMEN?
'Iedereen gaat er op vooruit', werd ons beloofd bij de invoering van het nieuwe
belastingstelsel per 1 januari 2001.  In de praktijk valt dit tegen. Voor velen zijn niet de
inkomens, maar de lasten gestegen!
 
MEER UITGAVEN!
Want vanaf januari is het BTW-tafrief verhoogd en zijn mede daardoor veel prijzen de
lucht ingegaan: eco-tax en energieprijzen, openbaar vervoer en levensmiddelen,
ziekenfondspremies en premies particuliere ziektekosten. Doordat woningen hoger
worden gewaardeerd stijgen de Onroerende Zaken Belasting en de
Waterschapslasten. Ook is de inflatie in jaren niet zo hoog geweest. 
 
KOOPKRACHT OMHOOG, LASTEN OMLAAG!
Sinds januari is de koopkracht dus verslechterd. Onderstaande organisaties vinden
dit een slechte ontwikkeling. Zij eisen dat de regering:
- haar belofte dat iedereen er op vooruit gaat, nakomt
- maatregelen neemt op de lastenverzwaring ongedaan te maken en de
achteruitgang in koopkracht te repareren.
 
BIJEENKOMST STOP LASTENVERZWARING
 
Om de ervaringen met lastenverzwaring te verzamelen, om de regering aan haar
belofte te houden, en om te bespreken welke akties daarvoor ondernomen moeten
worden, organiseren het Komitee Amsterdam Tegen Verarming, het
Samenwerkingsverband Noord en de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB een
bijeenkomst onder het motto 'Stop de Lastenverzwaring'. De bijeenkomst wordt
gehouden op:
 
Dinsdag 25 september van 14.00 tot 17.00 uur
In Buurthuis De Vierhoek, Nicolaas Beetsstraat 84
 

Voor meer informatie:
 
Noordermarkt 26
Tel: 020 6223289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept persbericht “Stop Lastenverzwaring!”
 

MEER INKOMEN?
“Iedereen gaat er op vooruit”, werd ons beloofd bij de invoering van het nieuwe
belastingstelsel per 1 januari 2001.  In de praktijk valt dit tegen. Voor velen zijn niet de
inkomens, maar de lasten gestegen!
 
MEER UITGAVEN!
Want vanaf januari is het BTW-tafrief verhoogd en zijn mede daardoor veel prijzen de
lucht ingegaan: eco-tax en energieprijzen, openbaar vervoer en levensmiddelen,
ziekenfondspremies en premies particuliere ziektekosten. Doordat woningen hoger
worden gewaardeerd stijgen de Onroerende Zaken Belasting en de
Waterschapslasten. Ook is de inflatie in jaren niet zo hoog geweest. 
 
KOOPKRACHT OMHOOG, LASTEN OMLAAG!
Sinds januari is de koopkracht dus verslechterd. Onderstaande organisaties vinden
dit een slechte ontwikkeling. Zij eisen dat de regering:
? haar belofte dat iedereen er op vooruit gaat, nakomt
? maatregelen neemt op de lastenverzwaring ongedaan te maken en de
achteruitgang in koopkracht te repareren.
 
OPROEP
Wij willen graag uw ervaringen met lastenverzwaring en achteruitgang in inkomen
verzamelen. Wilt u deze ervaringen aan ons doorgeven en onze eisen ondersteunen:
? vul dan bijgevoegde koopkrachtthermometer in
en/of 
? kom naar de bijeenkomst “STOP LASTENVERZWARING”
           plaats / tijd