Terug naar hoofdindex
Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Diskussies over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden omstreeks de eeuwwisseling


 

Arbeidstijdverkorting geen wondermiddel
Bent u al een fictieve werknemer?
Bureau Zwart? Werk
Voor en nadelen van werken in deeltijd
Aspecten van precaire, onzekere en flexibele arbeid in andere Europese landen

 

 

 
 

.