Informatie van de vereniging Bijstandsbond

Nieuwtjes, wetenswaardigheden en feiten over werk, uitkeringen, uitkeringsgerechtigden en over wat de Bijstandsbond doetvv

Nieuws van de Bijstandsbond

Naar aanleiding van een klacht van een klant van de Bijstandsbond zijn we erachter gekomen dat de afdeling Gemeente Belastingen in Amsterdam kwijtscheldings verzoeken van burgers afwijst als ze een loonheffing terugkrijgen van de Rijks Belastingen vanwege gemaakte eerdere zorgkosten die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar. Wellicht komt dit ook in andere gemeenten voor.

Dit was een goed voorbeeld van ons gesprek met twee leidinggevende vertegenwoordigers van de Gemeente Amsterdam, afdeling Gemeente Belastingen op een bijeenkomst georganiseerd door de Bijstandsbond Amsterdam over veranderingen van de gemeente belastingen.

Na intensief overleg en communicatie met een leidinggevende van de afdeling Gemeente Belastingen is deze structurele fout opgelost mede dankzij de expertise van de medewerker P. Kapralov van de Bijstandsbond die een universitaire opleiding voor accountancy heeft.

Toch vermoed de Bijstandsbond dat er meer van deze gevallen in Amsterdam en daarbuiten zijn. Daarom wil de Bijstandsbond een oproep laten uitgaan dat als je met deze situatie geconfronteerd wordt, wij daar graag een melding van ontvangen en we gaan dan onmiddelijk in gesprek met de gemeente.

Oproep je te melden voor een interview met het journalistencollectief Lighthouse Reports

Lighthouse Reports is op zoek naar mensen die een uitkering ontvangen en mee willen werken aan een interview. Lighthouse Reports is een onderzoeksorganisatie in Nederland die al veel prijzen heeft gewonnen voor de onderzoeken die ze hebben gedaan.

Overheidsinstanties, zoals de belastingdienst en gemeenten, gebruiken steeds vaker geautomatiseerde systemen. Dit doen ze ook om erachter te komen of mensen die een uitkering ontvangen, zoals bijstand of ww, fraude plegen.

Vaak willen de instanties niet alles vertellen over hoe de systemen die ze gebruiken precies werken. We weten wel dat het soms mis gaat bij het gebruik van deze systemen, omdat ze zorgen voor verkeerde beslissingen of discrimineren.

Lighthouse Reports wil graag beter begrijpen hoe deze systemen werken en ook of er mensen de dupe van zijn geworden. Daarom willen we graag horen hoe jij het vond om bijstand of een uitkering aan te vragen en te ontvangen. Vooral als je beschuldigd bent geweest van fraude, of bent afgewezen om een (bijstands)uitkering te ontvangen.

Alles wat je met ons deelt of ons vertelt is op anonieme basis. Behalve als jij dat zelf graag anders wilt. En je mag ons alles vragen.

Later dit jaar zullen we een verhaal over dit onderzoek publiceren in verschillende media. Dit verhaal zal gaan over de fouten die zijn gemaakt door de systemen en over hoe die fouten gevolgen hebben gehad voor mensen. We hopen dat er hierdoor beter zal worden nagedacht over hoe automatische systemen worden gebruikt.

Wil je meewerken aan een interview? Stuur een email naar: Gabriel Geiger

Sores met Socrates

In Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam wordt voor de uitvoering van de bijstandsregelingen op grond van de Participatiewet het automatiseringssysteem Socrates gebruikt. Dit blijkt een tamelijk krakkemikkig automatiseringssysteem te zijn dat veel fouten maakt met name bij de verrekening van inkomsten naast de bijstand. Meer over de fouten die het systeem maakt kun je hier lezen De gemeente Amsterdam heeft een reactie geschreven die je hier kunt lezen. De vier grote steden hebben een coopratie opgericht genaamd Wigo4it om de automatisering uit te voeren en updates van allerlei regelingen in te voeren. Er is ook een artikel op de website van de NOS verschenen en in diverse kranten.

Zwartboek cohortaanpak

De Bijstandsbond heeft een zwartboek geschreven over hoe het beleid van wethouder Groot Wassink in Amsterdam in de praktijk uitpakt. Het beleid van de wethouder wordt ook wel de ‘cohortaanpak’ genoemd. Bijstandsgerechtigden worden ingedeeld in cohorten van 1500 personen in de stadsdelen. Men werkt de cohorten af door alle bijstandsgerechtigden in een bepaald gebied op te roepen, ook de mensen die zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht om medische of sociale redenen. U kunt het zwartboek hier downloaden Een reactie van de gemeente. Alle punten van het zwartboek worden behandeld. die reactie kun je hier lezen.

Opvattingen van bijstands- gerechtigden over sociale zekerheid

Het neoliberale ruilperspectief als frame voor rechtvaardigheid in de sociale zekerheid komt bij bijstandsgerechtigden steeds meer voor i.t.t. het rechtenperspectief. Dat kwam vroeger meer voor. Het ruil-perspectief of -frame wordt gekenmerkt door het uitgangspunt dat er bij het verstrekken van bijstand een evenwicht moet zijn tussen geven en ontvangen. Je moet een tegenprestatie leveren. Het belangrijkste in dit perspectief is wederkerigheid. opvattingen bijstandsgerechtigden

Belastingproblemen

De Bijstandsbond behandelt ook belastingproblemen. Velen moeten een belastingformulier invullen. Dat kan vanaf nu ook bij de Bijstandsbond. Voor leden is de service gratis. Het lidmaatschap van de Bijstandsbond kost 20 euro per jaar. Voor niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Wij doen geen belastingzaken voor ZZP-ers die een boekhouding hebben. Ook zijn wij gespecialiseerd in kwijtschelding van gemeentebelastingen. Over de regels bij kwijt- schelding van de gemeente -belastingen hebben wij een brochure gemaakt.

Overlevingsgids

De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor de lancering van de overlevingsgids voor de minima, een verwijssysteem voor mensen met een minimaal inkomen of geen inkomen die problemen hebben op het gebied van schulden, huisvesting, werk, belastingen, het bureaucratisch systeem, dakloosheid, privacy en huisbezoeken, etc. Website is vooral ontwikkeld voor mobiele telefoons. Maar kan ook bekeken worden op de computer en op tablets. U kunt de website vinden op overlevingsgids.net Op de website gaan we met name in op de werking van bureaucratiën en hoe jet weg te vinden in de bureacratische doolhoven. De regelgeving in bureaucratiën, die leiden tot een gedrag van de ambtenaren dat afwijkt van de manier van omgaan in het dagelijks leven wordt behandeld.

Inloopspreekuur

De Bijstandsbond heeft een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur in Amsterdam. Vanaf 13.00 uur is een advocaat aanwezig. Wanneer dat noodzakelijk is, gaan wij mee naar spannende gesprekken met reintegratie-consulenten, keuringsartsen of WPI-functionarissen. U kunt vrij binnenlopen zonder een afspraak te maken. Het bezoekadres is Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 17, 3 en 10. Wij nemen alle tijd voor gesprekken met u. U hoeft nooit lang op het inloopspreekuur te wachten, want er zijn voldoende medewerkers.