vv
In 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar
In 2016 vieren we dat.
Lees meer........

 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Geschiedenis van belangenorganisaties, vakbonden en sociaal-economische ontwikkelingen

 

Aspecten van de geschiedenis van het poldermodel

Men spreekt in Nederland wel van een overleg-maatschappij. In plaats van elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden met stakingen en andere acties overleggen belangen- groeperingen in Nederland voortdurend over mogelijke compromissen. Hier enkele beschouwingen over dit overlegmode

De geschiedenis van het Nederlandse overheidsbeleid 1970-1990

In het overzicht wordt vooral het economisch beleid en de industriepolitiek behandeld.
De economische ontwikkelingen in de horeca in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw

In de tachtiger jaren van de twintigste eeuw maakte de bedrijfstak van de horeca grote veranderingen door. Een overzicht

Op 27 maart 2014 hield de historicus Wim Pelt op uitnodiging van de Bijstandsbond in Amsterdam een boeiende lezing over de strijdbare werklozenbeweging in het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen. Hier de integrale tekst.

Uit de oude doos. 'luilevende armen' en het dwangarbeiderskamp Ommerschans. De geschiedenis herhaalt zich

Uit de oude doos. Het begin van de werkverschaffing nieuwe stijl. Het Gemeenschapstakenplan van Andre van der Louw.

Uit de oude doos. De denkstructuur van de staat en de gegoeden na de 16e eeuw en de oorsprong van het denken over verplichte arbeid voor armen.

vv Geschiedenis van de beweging van uitkerings gerechtigden. Beschrijving van verschillende aspecten van de geschiedenis, voornamelijk in de 20ste eeuw

Korte artikelen over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Amsterdam. Het betreft vooral artikelen uit de beginperiode

Artikelen over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Friesland. De opkomst van het socialisme in deze provincie

Gewoonten en acties van arbeiders voor de opkomst van het socialisme. In het navolgende wordt ingegaan op de tradities en de sociale organisatie van veenarbeiders en grondwerkers zoals die in Nederland tot het begin van de 20e eeuw hebben bestaan.

 

 

3

 

 
 

.