vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Index van artikelen over de oude bijstandswet en de nieuwe Participatiewet

 

Geschiedenis van de Bijstandswetten

De nieuwe bijstandswet in 1993. Een voorbeschouwing

De Wet Werk en Bijstand

Enkele juridische beschouwingen over de Wet Werk en Bijstand (WWB) de voorloper van de Participatiewet, die 1 januari 2015 is ingevoerd. Veel principes en dus jurisprudentie die op de WWB betrekking hadden zijn nog steeds geldig. Maar er kunnen ook veranderingen zijn. We plaatsen de beschouwingen hier om enkele richtlijnen te geven voor verschillende onderwerpen.

Wat is een krediethypotheek in de Wet werk bijstand (WWB)?

Aan welke eisen dienen re-integratietrajecten te voldoen? Wat zijn de gevolgen als men niet meewerkt aan de re-integratietrajecten?

Wat betekent de voorliggende voorziening in de Wet Werk en Bijstand (WWB)?

Wanneer heeft u recht op bijzondere bijstand op grond van de Wet Werk Bijstand?

Wanneer is er sprake van een gezamenlijke huishouding volgens de Wet Werk en Bijstand (Wwb)?

Per 1 januari 2015 zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd in het domein van de bijstand, de gezondheidszorg, de Jeugdzorg, de Wajong en de WSW. De Wet Werk en Bijstand is afgeschaft en vervangen door de Partcipatiewet.

Veel regels die golden voor de wet werk en bijstand zijn qua principe ook wel opgenomen in de Participatiewet, terwijl er een groot bestand aan jurisprudentie onder de WWB is opgebouwd waar rechters op terug zullen blijven vallen. Daarom laten we enige regels die golden voor de wet werk en bijstand staan. Hou er echter rekening mee, dat er ook dingen veranderd kunnen zijn.

De belangrijkste veranderingen in de Participatiewet

De belangrijkste wijzigingen in de gezondheidszorg

De belangrijkste wijzigingen in de jeugdzorg

Ik heb een keukentafelgesprek om te kijken voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom. Waar moet ik op letten?

Index van artikelen over de huisbezoeken

 

 
 

.