Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

Soos bespiedt burgers illegaal


logobbapp


Zeventien van twintig door het College bescherming persoonsgegevens (CBP)
onderzochte gemeenten volgen burgers zonder hen daarvan op de hoogte te
stellen. De gemeenten zijn hiermee in overtreding.

Dat heeft het college gemeld. Sociale diensten van gemeenten mogen burgers
volgen die een uitkering ontvangen om te kijken of zij fraude plegen. Ze
zijn dan wel verplicht de persoon in kwestie ervan op de hoogte te
stellen. Als de gemeenten die in overtreding zijn hier geen verandering in
brengen, moeten ze een boete betalen, aldus het CBP.

Heimelijke waarneming door sociale diensten vormt volgens het CBP een
ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geobserveerde
burger. De persoonsgegevens die bij de waarneming zijn verzameld, worden
gebruikt voor herbeoordeling van het recht op een uitkering. De gegevens
kunnen ook een rol spelen bij toekomstige beoordelingen van degene die de
uitkering ontvangt.

De persoon die is onderworpen aan heimelijke waarneming heeft het recht te
weten dát en waaróm heimelijke waarneming heeft plaatsgevonden en wat het
resultaat is van het onderzoek. Zeventien van de twintig onderzochte
gemeenten leven hun informatieplicht echter niet na, waardoor de
betrokkenen niet op de hoogte zijn en zodoende hun rechten op het gebied
van bescherming van persoonsgegevens niet kunnen uitoefenen.

bron: http://www.ravagedigitaal.org/2009nieuws/november/28/nws.php

Contact met de Bijstandsbond


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.