Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

Index rapporten gemeenten over woonfraude en uitkeringen


logobbapp

prikbord Eindrapport 'Baas in eigen huis' van de Ombudsman Rotterdam

prikbord Eindrapport 'Woonmatch' Groningen

prikbord Protocol huisbezoeken Rotterdam

Contact met de Bijstandsbond


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.