Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

Index huisbezoeken bij studenten en opsporing van misbruik bij de uitwonendenbeurs voor studenten.


logobbapp
Index huisbezoeken bij studenten en opsporing van misbruik bij de uitwonendenbeurs voor studenten. Op 9 november 2009 maakte minister Plasterk bekend, dat studenten strenger zullen worden gecontroleerd op misbruik van de studiebeurs. (onverwachte) huisbezoeken bij de studenten, hun ouders en de adressen die de studenten als woonadres hebben opgegeven behoren tot het opsporingsinstrumentarium.


prikbord Berichten in de pers over de controle van studenten

prikbord Persbericht Ministerie van Onderwijs

prikbord Actieplan Ministerie van Onderwijs betreffende misbruik uitwonendenbeurs

prikbord Rapport Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst Ministerie van Sociale Zaken. (Misbruik risico's bij de uitwonendenbeurs in de Wet Studie financiering 2000

Contact met de Bijstandsbond


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.