top of page
  • bijstandsbond

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023. Bijstand voor alleenstaanden omhoog met 89 euro per maand exclusief vakantiegeld.


Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

(IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet

(WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW)

aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk

minimumloon.


Het minimumloon stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand. Tevens

worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2023 herzien.

Brutominimumlonen (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd:

Per maand vanaf 21 jaar € 1.934,40


Participatiewet

Per 1 januari 2023 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen

vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden Per maand €1.622,68

Vakantie-uitkering € 85,40

Totaal € 1.708,08

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Per maand €1.135,88

Vakantie-uitkering 59,78

Totaal 1.195,66


De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk

van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden

Per maand €1.716,84

Vakantie-uitkering 90,36

Totaal €1.807,20


Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Per maand €1.264,14

Vakantie-uitkering € 66,53

Totaal € 1.330,67

Persbericht+uitkeringsbedragen+januari+2023-2
.pdf
Download PDF • 203KB

560 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Spreekuur. Uit het jaarverslag 2021

Dit is uit het jaarverslag van de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam over 2021. Spreekuur De Bijstandsbond is een onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en van ervaringsdesku

Comments


bottom of page