top of page
  • bijstandsbond

Weg met het knip en plakwerk van de regering tegen de armoede. Wij willen een structurele oplossing!

Bijgewerkt op: 21 apr. 2022

Veel mensen hebben gemerkt dat de boodschappen veel duurder worden door de torenhoge inflatie. Bovendien rijzen de prijzen van veel grondstoffen zoals gas de pan uit.

Sinds enige tijd is er de beweging ‘voor 14’. Het is de beweging voor verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen tot 14 euro per uur bruto. Deze eis is drie jaar geleden opgesteld, maar door de oorlog in Oekraïne, en de coronacrisis waardoor alles veel duurder wordt lijkt deze eis alweer achterhaald. Waarbij ik overigens de indruk heb dat de oorlog in Oekraïne ook wel als smoes gebruikt wordt om de prijzen te verhogen. Er gaan stemmen op 15 euro per uur te eisen. De beweging had succes. In veel sectoren, o.a. bij de gemeente CAO en bij andere CAO’ s werd afgesproken dat het minimum uurloon 14 euro wordt. Terwijl drie jaar geleden een WML van 14 euro nog een utopisch perspectief leek, ver weg van de realiteit, hebben inmiddels veel politieke partijen verhoging van het WML als hun doelstelling aanvaard. Weliswaar niet allemaal 14 euro op korte termijn, maar toch een structurele verhoging van het WML.

Maar wat doet de nieuwe regering Rutte? Ze reageerden op de campagne voor verhoging van WML door in het nieuwe regeerakkoord af te spreken dat het WML verhoogd zou worden met 85 cent per uur (7,5%) tegen het einde van de kabinetsperiode. Ver weg van het WML van 14 euro, en volstrekt onvoldoende om de toenemende verarming van de bevolking tegen te gaan. In plaats daarvan nam de regering tijdens de coronacrisis en nu hap snap maatregelen, incidentele tijdelijke uitkeringen aan groepen die het meest getroffen zouden zijn. Daarmee erkent de regering overigens wel, dat de hoogte van het WML en de daaraan gekoppelde minimumuitkeringen zoals bijstand voor velen volstrekt onvoldoende koopkracht opleveren om rond te kunnen komen. Nu heeft men na veel discussie besloten de volgens de regering 800.000 minima een energietoeslag van 800 euro te geven, een eenmalige uitkering die in de loop van 2022 uitbetaald moet zijn.

De gemeenten moeten de energietoeslag uitbetalen en nu al ontstaan er grote uitvoeringsmoeilijkheden. De 800 euro zou gelden voor alle minima tot 120% van het sociale minimum (bijstandsniveau). De uitvoering van de uitbetaling van de energietoeslag via de gemeenten is erg ingewikkeld. De uitvoering is nu al een chaos. In de ene gemeente zoals in Rotterdam krijgen alleen mensen tot 110% van het sociale minimum de toeslag, in de andere gemeente wordt voorlopig alleen 200 euro uitbetaald, en in weer andere gemeenten smeren ze het geld uit over de groep tot 125% of 130% van het sociale minimum. Het is over het gehele land bezien volstrekt onzeker op wat voor termijn men 800 euro krijgt. Kamerlid Pieter Omtzigt in de media: "Dit gaat in een uitvoeringsschandaal eindigen."

Wij willen een structurele oplossing door verhoging van het WML en de gekoppelde uitkeringen tot 15 euro bruto en geen hap snap beleid dat leidt tot uitvoerings schandalen.


Piet van der Lende Bijstandbond


50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Spreekuur. Uit het jaarverslag 2021

Dit is uit het jaarverslag van de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam over 2021. Spreekuur De Bijstandsbond is een onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en van ervaringsdesku

Comments


bottom of page