vv vv In 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar
40 jaar Bijstandsbond, 40 jaar belangenstrijd voor mensen met een minimuminkomen.
In 2016 vieren we dat met een manifestatie,
tentoonstelling, boek en brochure over dwangarbeid en het sociaal panopticum
Wie helpt mee om het project te financieren?
Je kunt een bijdrage storten op giro IBAN: NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Bijstandsbond o.v.v. jubileum
     

Rapport over misstanden in de reintegratie in Amsterdam

Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden 2014

Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst,
moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in het
betreffende jaar.
Heeft u een bijstandsuitkering, dan kan het lastig zijn om dat uit te rekenen omdat de
bijstandsuitkering een netto uitkering is.
Daarom hebben we de bruto jaarbedragen van de bijstandsuitkering hieronder voor u op
een rijtje gezet.
Let op: Het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel
jaar. Er is geen rekening gehouden met de eventuele inkomsten uit arbeid. Heeft u een
deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit
uw uitkering. Wel is er rekening gehouden met de alleenstaande-ouderkorting.

Personen 21 jaar tot pensioenleeftijd

Gehuwd, per partner € 9.450
Alleenstaande ouder - zonder toeslag € 13.070
Alleenstaande ouder - met toeslag € 18.170
Alleenstaande - zonder toeslag € 9.450
Alleenstaande - met toeslag € 14.550

Mededeling van Altijd Wat Monitor van de NCRV.

Wij startten ons onderzoek naar de Sociale Diensten naar aanleiding van een tip van bijstandsgerechtigde Arend. Uit frustratie over de gang van zaken bij de Sociale Dienst, draaide hij de gaskraan open met de bedoeling om in te slapen. Maar een vonkje in het stopcontact besliste anders.

Bekijk hieronder alvast een preview van zijn verhaal. Zondag 18-01
(22.35 uur NPO2) in De Monitor.

http://demonitor.ncrv.nl/sociale-dienst/de-sociale-dienst-gaf-mij-het-la

 

Mars tegen dwangarbeid. Amsterdam vrij van dwangarbeid nu!

Op woensdag 10 september 2014 organiseert het Actiecomite Dwangarbeidnee waar de Bijstandsbond deel uitmaakt een protestmars tegen het werken met behoud van uitkering, ook wel dwangarbeid genoemd. De mars gaat van de Doodskist op het Weesperplein naar de Stopera. Aanvang van de mars 16.30 uur. Kom ook en laat even weten of je komt op info@dwangarbeidnee.nl Lees meer........

Dwangarbeiders blootgesteld aan asbest, mosterdgas en andere gevaarlijke stoffen

Op 12 juni meldde zich bijstandsgerechtigde P. op het spreekuur van de Amsterdamse Bijstandsbond. Hij was lange tijd in diverse projecten te werk gesteld, waarbij hij geen loon kreeg, maar met behoud van uitkering arbeid verrichtte. Hij werd daartoe gedwongen op straffe van korting op zijn uitkering, dwangarbeid dus. Zelf had hij al onderzoek verricht naar de projecten waar hij moest werken. Hij had bezwaarschriften en een klacht ingediend, maar die hadden niet tot resultaat geleid. Hij had de interne correspondentie tussen de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam, stichting Herstelling en diverse andere instanties, zoals het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (ROVB), in handen gekregen. En hij vond die door hem verzamelde informatie zo belangrijk dat hij had besloten om ermee in de publiciteit te treden en al het mogelijke te doen om de verantwoordelijken aan te klagen. Meer.......

vv Het raadslid voor de SP Maureen van der Pligt heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder Werk en Inkomen over het bovenstaande. Lees hier de vragen........

 

Actievoeren helpt! Dwangarbeid in Amsterdam voorlopig afgeschaft. Nu de rest van Nederland nog.

Het actiecomité DwangarbeidNee in Amsterdam, de Bijstandsbond en Doorbraak Amsterdam hebben kennis genomen van het collegeakkoord in Amsterdam tussen SP, VVD en D’66. In deze reactie gaan we in op de paragraaf werk en inkomen.

Nieuw programma volgens nieuwe journalistieke methoden over werken met
behoud van uitkering, dwangarbeid, tegenprestatie en werkloos zijn.

Vorige week heeft de Bijstandsbond gepraat met Bastiaan Hetebrij en Marije Betten van het NCRV/KRO programma Altijd Wat Monitor. Dit is een onderzoeksjournalistiek programma waarbij een bepaald onderwerp nader wordt uitgediept. Ze hebben onlangs een programma gemaakt over aangifte doen bij de politie. Ze gaan nu een programma maken over werken met
behoud van uitkering cq dwangarbeid en over de generieke tegenprestatie. Meer.......

De werklozenbeweging tussen de beide wereldoorlogen

Op 27 maart hield de historicus Wim Pelt op uitnodiging van de Bijstandsbond in Amsterdam een boeiende lezing over de strijdbare werklozenbeweging in het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen. Hier de integrale tekst.

Bijstandsgerechtigde uit Den Haag hoeft geen dwangarbeiders traject te volgen

Persbericht 11-05-2014. Op 19 maart 2014 heeft de rechtbank in Den Haag uitgesproken dat een bijstandsgerechtigde niet de door de gemeente Den Haag aangeboden traject module werknemersvaardigheden hoefde te volgen. Het is alweer enige tijd geleden maar in verband met de ontwikkeling van de jurisprudentie over de rechten en plichten van bijstandsgerechtigden in het kader van dwangarbeid toch van belang om daar nog aandacht aan te besteden. Lees verder.......

Bijeenkomst op 16 mei met de Engelse groep Boycot Workfare over dwangarbeid in Nederland en Engeland.

Op vrijdag 16 mei organiseren Doorbraak en Dwangarbeid Nee in Amsterdam een bijeenkomst met activisten van de Britse anti-dwangarbeid groep Boycott Workfare. Die organisatie strijdt tegen dwangarbeid, het zonder loon en contract te werk stellen van mensen met een uitkering, en heeft sinds 2011 al aardig wat successen op zijn naam weten te schrijven. Lees meer....

Nederlands leren in de Bijstand. Bijstand bashen in de praktijk.

Als nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van bijstand wordt de maatregel ingevoerd, dat je Nederlands moet spreken. Commentaar van de Bijstandsbond.

Nieuwe groep met problematische schulden

Op het spreekuur van de Bijstandsbond komen de laatste weken steeds meer
mensen, die betalingsachterstanden hebben bij energieleveranciers zoals
de NUON, bij ziektekostenverzekeraars zoals de Agis en bij verhuurders
vanwege een huurachterstand. Het lijkt hier te gaan om een nieuwe groep
bijstandsgerechtigden, die tot nu toe met kunst en vliegwerk net het
financiele hoofd boven water konden houden, maar die nu in de problemen
komen. Vragen die we zouden kunnen bediscussiëren zijn: Wat zou tegenwoordig een bruikbare strategie zijn? Hoe win je bondgenoten? Wat kunnen we leren van de manier waarop de vooroorlogse werklozenbeweging mensen probeerde te motiveren?. Meer lezen....

Onderteken de petitie tegen de kostendelersnorm

Deze regering beweert dat zij de armoede wil bestrijden en de sociale cohesie wil bevorderen. De wetgeving die zij wil invoeren getuigt echter van een tegenovergestelde ambitie. Naast meer werkloosheid door ‘werken voor een uitkering’ door verdringing wil deze regering de armoede verder bevorderen door ook een samenwoonboete in te voeren. Dit noemt zij de ‘kostendelersnorm’; volgens de regering hebben uitkeringsgerechtigden die in hetzelfde huis wonen, te maken met lagere kosten en moeten zij maar gekort worden op hun uitkering. Als het aan de regering ligt, gaat de kostendelersnorm behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, ANW, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. Het is duidelijk dat de regering geen idee heeft van de dagelijkse werkelijkheid van uitkeringsgerechtigden.Meer lezen...........

Een onthullende discussie over werken met behoud van uitkering in Amsterdam

30-01-2014. Gisteravond discussieerden 80 mensen in een overvolle zaal in Amsterdam Oud West over werkenvoor je uitkering oftewel dwangarbeid en over de algemene tegenprestatie die staatssecretaris Klijnsma wil invoeren. Er was een forum met Jeroen Sprenger, voorzitter stichting Herstelling, een controversieel re integratieproject in Amsterdam Zuidoost, Gijsbert Vonk, hoogleraar in Groningen en Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. Het debat stond onder leiding van Malene Duijst, actieve buurtbewoner. Het debat werd georganiseerd door de stichting Wereldse Wijk, de Bijstandsbond en het actiecomité Dwangarbeid nee.

Over een vertegenwoordiger van de stichting Herstelling, die ontkent dat er misstanden zijn en die zegt dat de getuigen uit hun nek kletsen en dat alles koek en ei is, over een professor die duistere kanten belicht van de revanchegedachte in de sociale zekerheid en die constateert dat er een kanteling is in de discussie over werken met behoud van uitkering en een vicevoorzitter van de FNV die het woord dwangarbeid in de mond neemt. Meer lezen...

Waarom wordt werken met behoud van uitkering en tegenprestatie juist nu in Nederland ingevoerd?

Aan het eind van het artikel over dwangarbeid de vraag: waarom wordt dwangarbeid ingevoerd? En waarom het initiatief voor een 'participatiemaatschappij', waarin 'iedereen' moet meedoen? Meer lezen.......

Van welvaartsstaat naar strafstaat

Tegenover de critici die het huidige beleid verwerpen stelt men: moeten de bijstandsgerechtigden dan 'met rust' worden gelaten, lees: moeten we die dan in hun sop laten gaarkoken? Alsof de tegenstanders van het huidige dwangbeleid dat zouden willen. Dat is niet het geval. Er zijn duizend en een creatieve alternatieven voor het huidige dwangbeleid.Meer....

Programma verkiezingsdebatten landelijk en in Amsterdam waar werk en inkomen aan de orde komen

Overzicht van data waarop debatten plaatsvinden met link naar opagev formulier. De lijst is niet compleet. Aanvullingen zijn welkom.Meer informatie.....

Debat op 29 januari 2014 in Amsterdam over het thema: werken voor je uitkering?

De artikelen in de Volkskrant over de situatie bij de werkprojecten van stichting Herstelling Werk en Uitvoering in Amsterdam hebben heel wat teweeg gebracht. Ook uit andere plaatsen komen reportages en zwartboeken over werken voor je uitkering oftewel dwangarbeid. Hierover gaan we praten met een forum van verantwoordelijken en van de vakbonden. Ook professor Vonk neemt deel aan het debat. Meer informatie.........

Vernederingen van mensen in de bijstand in Amsterdam. Reactie op de Volkskrant artikelen van 24-12-2013.

Vandaag staat in de Volkskrant een artikelenserie over de toestanden bij Herstelling Werk en Uitvoering (HWU) aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam, waar onder verantwoordelijkheid van wethouder Van Es bijstandsgerechtigden worden tewerkgesteld met behoud van uitkering, oftewel dwangarbeid. Het comité Dwangarbeid Nee, dat in oktober een kritisch rapport publiceerde over Amsterdamse dwangarbeidprojecten, heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Volkskrant-artikelen. Lees meer.....

Gemeenten Amsterdam en Rotterdam en andere gemeenten stappen bij de correspondentie over op MijnOverheid.nl en ze versturen geen brieven meer

In februari sluit de gemeente Amsterdam en andere gemeenten aan op https://mijn.overheid.nl/
Dit betekent, dat velen geen brieven, beschikkingen e.d. van de gemeente Amsterdam en van andere gemeenten nog per post zullen ontvangen. Alles wordt gedigitaliseerd. In hoeverre dit ook consequenties heeft voor bijvoorbeeld beschikkingen van het DWI en andere brieven van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen is onduidelijk. We zullen het navragen. Lees bericht MijnOverheid.nl

Persbericht Bijstandsbond Amsterdam. Woensdag 27 november 2013 Aanscherping Wet Werk en Bijstand en andere sociale zekerheidswetten

Het kabinet van VVD en PvdA is van plan om uitkeringsgerechtigden per 1 juli 2014 nog harder aan te pakken. Althans dat staat in het wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand dat donderdag 28 november a.s. besproken zal worden in een zogenaamd rondetafelgesprek tussen Tweede Kamerleden en insprekers. Ook Jacques Peeters van de Bijstandsbond Amsterdam zal inspreken. De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van mensen met een minimuminkomen. Via de wekelijkse spreekuren zijn wij heel goed op de hoogte van wat er leeft bij uitkeringsgerechtigden. Dit wetsvoorstel zal in onze ogen dan ook heel wat ellende teweegbrengen bij de direct betrokkenen. In plaats van werkzoekenden instrumenten aan te bieden dat hun helpt bij hun moeizame tocht naar betaald werk, worden ze weggezet als profiteurs, die keihard moeten worden aangepakt. De kritiek van de Bijstandsbond kunt u terugvinden in het zogenaamde position paper dat u kunt openen door toegevoegde bijlage aan te klikken. Het rondetafelgesprek vindt plaats in het Tweede Kamer gebouw en wel in de Troelstrazaal te bereiken via Plein 2 en zal beginnen om 14.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jacques Peeters, spreekuurmedewerker en ervaringsdeskundige van de Bijstandsbond.

Telefoonnummer 06 285 545 75 of 020- 689 8806. Email: wbva@dds.nl

position paper Bijstandsbond in word

position paper Bijstandsbond in pdf

Manifestatie in Amsterdam over veranderingen in de Bijstand

Staatssecretaris Klijnsma heeft grote wetswijzigingen in de bijstand en andere sociale zekerheidswetten zoals de AOW en de Wajong aangekondigd, oa de diep ingrijpende kostendelersnorm. De Bijstandsbond en stichting Wereldse Wijk organiseren een avond over deze veranderingen en wat ertegen te doen. Woensdagavond 20 november 19.30 uur SBOW gebouw Amsterdam West. Nadere informatie.......

Rapport over arbeidsbemiddeling, vrijwilligerswerk en dwangarbeid in de gemeente Amsterdam. Misstanden in kaart gebracht.

Een verslag van ervaringen met de 'stille revolutie' in de tweede helft van 2012 en in 2013.

Rapport in pdf

Rapport in docx

Wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam Andree van Es wil bijstand voor bepaalde groepen afschaffen

Blijkens de begrotingsstukken voor 2014 van de gemeente Amsterdam wil wethouder Van Es een proef in 2014 in de gemeente Amsterdam omd e bijstand voor bepaalde groepen tijdelijk te maken. Een paar maanden bijstand en daarna zoek je het maar uit. Meer....

Overlevingsgids voor de minima

De Bijstandsbond is bezig met het ontwikkelen van de 'overlevings-gids voor de minima'. Tips, aanwijzingen en mogelijkheden om in de maatschappij en in bureaucratische doolhoven te overleven. De gids bevat ook verwijzingen waar je terecht kunt met bepaalde vragen en verwijzingen naar interessante internetsites. Van de eerste versie, die nog wordt uitgebreid is een voorbeeld gemaakt op http://www.euromarsen.dds.nl

De website kan als applicatie worden gedownload in de Google Play store voor mensen met Android smartphones. Ga naar Google Play Store op je telefoon, tik in het zoekvenster 'bijstandsbond' of 'overlevingsgids' en download de applicatie (app) op je mobiele telefoon of tablet. Er zal ook regelmatig nieuws in deze app worden gepubliceerd. Er is nog geen app voor Apple.

Voor tips hoe te overleven, commentaar en aanbevelingen kun je altijd contact opnemen. Wij hopen op veel reacties.

Nieuwe brochure over de bijstand

De laatste artikelen op de hoofdpagina juridische ontwikkelingen zijn nu ook in een handzame brochure uitgebracht. Behandeld worden de gezamenlijke huishouding, bijzondere bijstand, voorliggende voorziening, reintegratietrajecten en krediethypotheek. De brochure kost 2,50 euro inclusief portokosten.

Bijeenkomst met Berlijnse activisten

In het weekeinde van 22 en 23 juni komen op uitnodiging van Doorbraak twee activisten van de Berlijnse groep Für eine linke Strömung (FelS) vertellen over de strijd van werklozen en flexwerkers in Duitsland. Tijdens bijeenkomsten in Leiden en Amsterdam worden met de FelS-leden ervaringen uitgewisseld over onderzoek naar en actie tegen dwangarbeid en andere disciplineringsmaatregelen waarmee bijstandsgerechtigden worden geconfronteerd. Meer....

Dwangarbeid in de zorg? NEE. Kom op 8 juni naar Amsterdam.

Wij willen op 8 juni tot 12.00 uur verzamelen op de hoek van de Csaar Peterstraat en de Oostenburgergracht bereikbaar met bus 22 vanaf het Centraal Station halte Oostenburgergracht. Door de Csaar Peterstraat rijdt ook tramlijn 10. Dan vormen we een blok achter het spandoek 'Dwangarbeid in de thuiszorg? NEE' en sluiten ons aan bij de demonstratie van de ABVA/KABO voor een goede zorg en tegen massaontslagen, die in de Csaar Peterstraat begint en die naar het Oosterpark leidt. Zie voor verdere info over de demonstratie: www.strijdvoordethuiszorg.nl. Meer........

Actieoproep. Kom woensdagochtend 5 juni naar Den Haag om te protesteren tegen dwangarbeid voor uitkeirngsgerechtigden die met behoud van uitkering werken

Woensdag 5 juni is in Den Haag de vergadering van de Vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij grijpen samen met anderen uit andere steden de vergadering aan om te protesteren tegen de misstanden bij het werken met behoud van uitkering in vele gemeenten. Stop dwangarbeid! Meer.......

Misstanden in de gemeentelijke werkprojecten in Amsterdam

Vergadering van het comite dwangarbeidnee op maandagavond 22 april in het Mozeshuis.
Er waren 50 mensen aanwezig. Tijdens de avond werden de misstanden in kaart gebracht, met name op de Laarderhoogteweg, waar Herstelling Werk en Uitvoering gevestigd is, en ook het Praktijkcentrum van de Dienst Werk en Inkomen. Meer.......

Weblog van het comite Dwangarbeid Nee

De Bijstandsbond maakt deel uit van het comite Dwangarbeid Nee dat in december in Amsterdam werd opgericht. Het comite wil het werken met behoud van uitkering onder de slechte voorwaarden en omstandigheden die op dit moment gelden stopzetten. Het comite spreekt in dit verband van dwangarbeid. Het comite heeft een eigen weblog op www.dwangarbeidnee.nl

Er is nog lang geen akkoord met het sociaal akkoord

Het ledenparlement van de FNV heeft zaterdag ingestemd met het sociaal akkoord. In een eerder artikel heb ik geschreven, dat dit akkoord bijzonder vaag is over wat er moet gebeuren met de Participatiewet. Het ziet ernaar uit, dat na het sociaal akkoord deze wet die al in kannen en kruiken was, toch weer in de ijskast wordt gezet, waarbij men met frisse moed alle onderhandelingen opnieuw begint. Meer.......

Wat zegt het sociaal akkoord over de nieuwe Participatiewet?

Lezing van het sociaal akkoord levert op, dat de lezer met veel nieuwe maar soms vage plannen wordt geconfronteerd, met name op het gebied van het arbeidsmarktbeleid en de opzet van instituties die het arbeidsmarktgebeuren moeten structureren, op het gebied van de flexibilisering van de arbeidsrelaties en de ontslagbescherming en de opzet van de Wet Werkloosheid (WW). Ondanks de uitgebreide behandeling van deze onderwerpen blijft het vaag wat de gevolgen van het sociaal akkoord zullen zijn voor mensen in de Wajong, de WSW en de bijstand. Meer.........

22 april, Amsterdam: bijeenkomst van comité Dwangarbeid Nee

Als vervolg op de protestactie van 25 maart tegen dwangarbeid voor werklozen organiseert het Amsterdamse comité Dwangarbeid Nee op 22 april een bijeenkomst voor dwangarbeiders en andere uitkeringsgerechtigden. Door zich bij het comité aan te sluiten kunnen werklozen samen sterk staan in de strijd voor respect en erkenning van hun rechten. Meer.......

Inventarisatie van mensen die werken met behoud van uitkering

De Bijstandsbond en Doorbraak Amsterdam zijn bezig met het inventariseren van ervaringen van mensen die met behoud van uitkering werk verrichten in bepaalde projecten. Vaak wordt er druk uitgeoefend waarbij de uitkeringsgerechtigde dit verplicht moet doen. Anders verliest hij/zij  de uitkering of krijgt een strafkorting. Wij noemen dit dwangarbeid. Graag willen wij weten onder wat voor voorwaarden mensen daar werken en hoe ze behandeld worden.  22 april is er een actievergadering van het comite dwangarbeidnee om te discussieren over hoe we de misstanden aan de kaak kunnen stellen en protesten organisaeren. Sluit je aan!. info@dwangarbeidnee.nl
Je kunt het formulier invullen en opsturen

Nieuwe clip van de Bijstandsbond op AT5

 

De Bijstandsbond en stichting IPC/INCA Projectbureau te Amsterdam presenteren: Multiloog

17 april 2013. 14.00 uur-17.00 uur. Multiloog met Heinz Mölders. De multiloog duurt tot 16.00 uur. Daarna is er de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen. De Multiloog wordt gehouden in het gebouw van Tetterode in de ruimte van D4 net, Bilderdijkstraat 165 F in Amsterdam De multiloog is voor iedereen toegankelijk. We praten met elkaar op voet van gelijkheid (niet als hulpbehoevende vs hulpverlener) over de dingen die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Meer.......

Bijstandsgerechtigden, kijk uit! Big Brother is watching you!

Diverse gemeenten, waaronder Heerhugowaard, blijken bedrijven in te huren die met fotoherkenningsapparatuur op internet bijstandsgerechtigden proberen op te sporen om hen zo te brandmerken als fraudeurs. De omvang van deze schandalige praktijken is publiekelijk nog onbekend. Wel staat vast dat dit nieuwe Big Brother is watching you-element inmiddels is toegevoegd aan het steeds uitgebreidere wapenarsenaal van de controle- en repressiestaat, dat vooral wordt ingezet tegen de onderkant van de samenleving. Meer........

De Bijstandsbond heeft een clip gemaakt die zal worden uitgezonden op de Amsterdamse stadszender AT5. Zie je hieronder niets? Ga dan direct naar Youtube.

De sluipende erosie van de rechtsstaat

Wat bij de protesten tegen de regering Rutte vooral benadrukt wordt, zijn de veelsoortige bezuinigingen en hun maatschappelijke gevolgen. Wat echter enigszins onderbelicht blijft, is de sluipende erosie van de rechtsstaat en de ontwikkeling naar een autoritaire staat. De laatste is niet begonnen met dit kabinet, maar al ingezet onder zijn voorgangers, met steun van onder anderen bestuurders van de PvdA. Meer......

Kafka in het Groen oftewel de Hoofdstedelijke Goelag

Werklozen in Amsterdamse Bos leggen een dag het werk neer. Een getuigenverklaring. Meer.....

Rechts kaapt handig de misstanden in de commerciële reïntegratie- en inburgerings industrie

De stroom berichten over misstanden in de reintegratie-industrie gaat gewoon door. Onlangs nog kwam Fourstar weer in het nieuws in de gemeente Utrecht. Maar populistische media als GeenStijl.nl en Elsevier lijken op de loop te gaan met die berichtgeving, door met name sociaal-democraten aan de schandpaal te nagelen, het zouden de elkaar baantjes toeschuivende PvdA-ers in de reintegratieindustrie zijn die boter op hun hoofd hebben. Meer.........

De Bijstandsbond nu ook op At5 teletekst pagina 420

In een zoektocht om zoveel mogelijk mensen van de doelgroep te bereiken heeft de Bijstandsbond een teletekstpagina met 4 subpagina's gehuurd op de lokale Amsterdamse televisiezender At5. Deze teletekstpagina's zijn ook te raadplegen via internet. Helaas kunnen mensen buiten de Randstad At5 niet ontvangen. Meer......

 

 

 

 
 
 
De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en
antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en
derden verkrijgbaar zijn. Hier kun je het aanbod bekijken.
Weblog over de opkomende beweging tegen dwangarbeid. Overal in het land ontstaan initiatieven om het werken met behoud van uitkering onder slechte voorwaarden aan de kaak te stellen. Deze weblog probeert de ontwikkelingen bij te houden.
Weblog over de geschiedenis van de onderhandelingen bij de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) en haar opvolger de Participatiewet. Deze weblog wordt voortdurend aangevuld met nieuwe artikelen. Volg de politieke soap over de herziening van het bijstandsregiem en van de wetgeving voor groepen op de onderste treden van de maatschappelijke statusladder.
Index van artikelen over
de huisbezoeken