vv vv In 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar
In 2016 vieren we dat. Lees meer........
Steun ons project met een donatie!
U kunt een bijdrage storten op giro IBAN: NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Verg Bijstandsbond. Met dit formulier kunt u aangeven dat u ons steunt.
     

Rapport over misstanden in de reintegratie in Amsterdam. November 2013

Tweede rapport over misstanden bij Herstelling Werk en Uitvoering. Juni 2014

De doofpot in werking. Vragen en antwoorden gemeenteraad over werklozen die werken op het zwaar met chemicalien vervuilde Hembrugterrein

Rapport over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van verplichte trajecten voor werklozen Maart 2015

Laatste nieuws

Nieuw op de weblog: het njet van de VVD

Hoe de VVD iedere creatieve oplossing van de werkloosheid blokkeert.

VVD en PvdA zijn het niet eens over de regels waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden bij het toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kunnen mensen met een beperking zelf hun zorg op maat regelen. Dat bleek tijdens een recent kamerdebat. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief de PvdA, vindt dat zorgverzekeraars te vaak een verzoek afwijzen als iemand niet de wijkverpleegkundige maar een vriend of buurvrouw wil inschakelen om bijvoorbeeld te helpen bij het douchen. Ze willen daarom extra waarborgen opnemen in de zorgverzekeringswet. De VVD is ertegen. Zoals de VVD altijd tegen versterking van de rechten van werkenden, werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en chronisch zieken is, zoals gisteren bleek bij de voorstellen van wethouder Arjen Vliegenthart in Amsterdam om naar creatieve alternatieven te zoeken voor werklozen die kansloos zijn op de arbeidsmarkt en nooit meer betaald werk zullen of kunnen verrichten. En met Tweede Kamermeerderheden heeft de VVD niets te maken. Ze zetten de andere regeringspartij, de PvdA gewoon onder druk om de PGB rechten niet in te voeren.

Nog een staaltje VVD politiek. De VVD is tegen de uitbreiding van rechten van PGB houders, tegen creatieve oplossingen voor de werkloosheid, en daarbij hebben ze een filmpje gemaakt. Dat filmpje kun je hier inzien. In het filmpje wordt de 'hardwerkende Nederlander die belasting betaalt en 'smorgens vroeg opstaat' aangesproken. Misschien wil die hardwerkende Nederlander ook even letten op het volgende. VVD en D66 willen dat Asscher het algemeen verbindend verklaren van Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO 's) inzet als drukmiddel om de cao's te hervormen. Lees; flexibiliseren en verslechteren. Zodra de minister van Sociale Zaken een cao algemeen verbindend verklaart, gelden de afspraken voor alle werknemers en werkgevers in de gehele bedrijfstak. Ook voor bedrijven die niet bij de totstandkoming van de cao waren betrokken. Dit moet scheefgroei van lonen binnen een sector tegengaan en zo oneerlijke concurrentie voorkomen. Bovendien zijn in de CAO's de door vakbonden en werkgevers gemaakte afspraken vastgelegd, zodat je geen wildgroei krijgt van onderbetaalde, slechte rotbaantjes met slechte arbeidsomstandigheden. Dat willen VVD en D'66 nu een beetje afschaffen, zeg maar. Dus, hardwerkende Nederlander, valt u onder een CAO? Dan zou ik mij wel drie keer bedenken voor ik de leugenachtige praatjes van de VVD in het filmpje zou geloven.

Veel farmaceutische bedrijven hebben tekortkomingen in de interne procedures die toezien op onder andere onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en sales. Daardoor scoren zij onvoldoende bij het bewaken van de kwaliteit van medicijnen voor patiënten en de wijze waarop medicijnen op de markt worden gebracht. Lees verder bij de bron

Nu.nl bericht, dat vrijdag een artikel in het Financieel Dagblad zou verschijnen met voorstellen van de FNV voor wijzigingen in het pensioenstelsel. De pensioenopbouw van werknemers zou inkomensafhankelijk moeten worden. Het FD interviewt FNV-bestuurder en pensioenexpert Gijs van Dijk De vakbondsman stelt voor om hogere inkomens bij hetzelfde premiepercentage minder pensioen te laten opbouwen en lagere inkomens juist meer. ''Op dit moment subsidieert bij sommige fondsen de vuilnisman de hoogleraar'', stelt Van Dijk.

Consumenten kopen steeds bewuster, waarbij ze niet alleen rekening houden met de prijs en kwaliteit, maar ook met duurzaamheid, en politieke of ethische motieven. Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) donderdag, op basis van onderzoek. 33 procent van de Nederlanders koopt bewust, dat was in 2002 nog maar 26 procent, zo blijkt uit de cijfers van het CPB. Consumenten kopen hun producten vanwege het milieu of dierenrechten, of ze boycotten juist bepaalde producten.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Mirjam de Rijk schreef het boek ' 51 mythes over wat goed zou zijn voor de economie . Een prikkelende kijk op de economie van deze tijd' . De schrijfster ontrafelt de belangrijkste mythes: over werk en werkloosheid, de crisis, de markt en de overheid. Hoe onbetaalbaar is de zorg nou echt? Zijn de loonkosten inderdaad te hoog? etc. De schrijfster vertelt dat je op een andere manier naar economie kunt kijken dan nu in de hoofdstroom van opvattingen gebeurt. Vandaag publiceerde De Rijk een ingezonden stuk in de regionale dagbladen over dit onderwerp.


Naomi Klein schreef het opzienbarende boek ' No Time' . Nederlandse vertaling: ' Verander nu, voor het klimaat alles verandert' . Er is nu ook een film gemaakt over de klimaatverandering. Naomi Klein maakte die film samen met Avi Lewis. vrijdag 26 feb 2016 is er in Eindhoven - 20:00-22:00 een vertoning van de film. De film heeft als titel:' This changes everything' . Over klimaatverandering versus kapitalisme. Lengte: 1,5 uur. Engelstalig, niet ondertiteld. Met nagesprek. Omslag, Hoogstraat 301a. Vrijwilige bijdrage. Vooraf aanmelden! Vanaf 19:30 is er verse koffie en thee.. Org: Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Info: 040-2910295. E-mail: omslag@omslag.nl. Web: www.omslag.nl.


Arjen Vliegenthart, wethouder werk en inkomen in de gemeente Amsterdam heeft een concept koersbesluit over reintegratie van werklozen voorgelegd aan vele vertegenwoordigers van belangengroepen in de stad. Twee ambtenaren trokken twee keer een maand lang rond om met veel mensen te praten. En in januari werd bekend, dat 1 op de 10 mensen in de bijstand daar al meer dan 15 jaar inzit. In de Volkskrant van dinsdag 2 februari stonden de cijfers van het CBS op de voorpagina, en Jacques Peeters werd geinterviewd, columnist van MUG Magazine en vrijwilliger bij de Bijstandsbond. Zie MUG magazine voor een verslag. De wethouder mocht in het TV programma Een Vandaag uitleggen hoe het Amsterdamse beleid in elkaar steekt. De wethouder vindt het eerlijk tegen de mensen die geen kansen meer hebben dat ook te zeggen. En hen niet aan het lijntje te houden met zinloze reintegratietrajecten en een streven naar betaald werk dat ze nooit meer zullen hebben. Daarbij is maatwerk richtinggevend. Streven naar vrijwilligerswerk voor die groep, zodat de maatschappij kan profiteren van de vele vaardigheden die die mensen dikwijls wel hebben. Er kwam in het interview naar voren dat van de 39.000 bijstandsgerechtigden 30.000 niet meer op hun sollicitatieactiviteiten worden gecontroleerd. Zijn die mensen vrijgesteld van de sollicitatieplicht vroeg de journalist. De wethouder beaamde dat. En zie, het beleid heeft succes, het aantal bijstandsgerechtigden in Amsterdam loopt terug, in tegenstelling tot de landelijke trend.


Vandaag maakte het Europese statistiekbureau Eurostat cijfers over de werkloosheid in de eurozone bekend. Die is in december afgenomen tot 10,4 procent van de beroepsbevolking en nog nooit zo laag geweest, sinds september 2011. Ook in Nederland verbeterde de arbeidsmarkt, met een werkloosheidspercentage van 6,6 in december tegen 6,7 een maand eerder. In december 2014 zaten 643.000 mensen, ofwel 7,2 procent, zonder werk. En in Duitsland gaat het nog beter, aldus Eurostat. De werkloosheid kwam uit op 6,2 procent van de beroepsbevolking. Bij de Oosterburen zitten 2,7 miljoen mensen zonder werk. Overigens moet je deze cijfers wel met een korreltje zout nemen. Door de beperkende definities van wat een werkloze is vallen veel werklozen buiten de tellingen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.


Een nieuw rapport over misstanden in de reintegratieindustrie in Amsterdam

Voorlopige reactie op het rapport “Door de bomen het bos weer zien”, een onderzoek van de wetenschappers Rob van Eijbergen en Leo Huberts naar het reilen en zeilen van stichting Herstelling in verband met “de integriteitsschendingen” in de Amsterdamse reïntegratie-industrie. Lees meer.......

Documenten over het dwangarbeiderscentrum aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam verkregen op basis van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur

Enige tijd geleden werd een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van bestuur om documenten te verkrijgen die betrekking hebben op het Praktijkcentrum van oa Herstelling Werk en Uitvoering in Amsterdam. Deze documenten zijn onlangs toegestuurd.

De documenten kun je via deze link inzien

Reactie van het Actiecomite Dwangarbeidnee op het rapport van 29 mei van de gemeentelijke Ombudsman in Amsterdam over reintegratie in de gemeente

Op 29 mei heeft de Ombudsman een rapport over reintegratie in Amsterdam geschreven. Hier vindt u de reactie van het Actiecomite Dwangarbeidnee. Wij hebben een reactie geschreven waarin wij onze algemene ervaringen met de sociale dienst in Amsterdam weergeven, een reactie geven op het rapport van de Ombudsman en een deel van onze eigen ervaringen naar voren brengen.

Reactie op het rapport van de Ombudsman in word

Reactie op het rapport van de Ombudsman in pdf

Grootse viering van het jubileum 40 jaar Bijstandsbond

De Bijstandsbond bestaat begin 2016 40 jaar. We gaan dat jubileum groots vieren met discussiebijeenkomsten, een boek, brochures en een tentoonstelling over 40 jaar belangenstrijd. Lees meer......

De werklozenbeweging tussen de beide wereldoorlogen

Op 27 maart hield de historicus Wim Pelt op uitnodiging van de Bijstandsbond in Amsterdam een boeiende lezing over de strijdbare werklozenbeweging in het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen. Hier de integrale tekst.

Overlevingsgids voor de minima

De Bijstandsbond is bezig met het ontwikkelen van de 'overlevings-gids voor de minima'. Tips, aanwijzingen en mogelijkheden om in de maatschappij en in bureaucratische doolhoven te overleven. De gids bevat ook verwijzingen waar je terecht kunt met bepaalde vragen en verwijzingen naar interessante internetsites. Van de eerste versie, die nog wordt uitgebreid is een voorbeeld gemaakt op http://www.overlevingsgids.net

De website kan als applicatie worden gedownload in de Google Play store voor mensen met Android smartphones. Ga naar Google Play Store op je telefoon, tik in het zoekvenster 'bijstandsbond' of 'overlevingsgids' en download de applicatie (app) op je mobiele telefoon of tablet. Er zal ook regelmatig nieuws in deze app worden gepubliceerd. Er is nog geen app voor Apple.

Voor tips hoe te overleven, commentaar en aanbevelingen kun je altijd contact opnemen. Wij hopen op veel reacties.

Nieuwe clip van de Bijstandsbond op AT5

De Bijstandsbond heeft een clip gemaakt die zal worden uitgezonden op de Amsterdamse stadszender AT5. Zie je hieronder niets? Ga dan direct naar Youtube.

 

 
 
De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en
antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en
derden verkrijgbaar zijn. Hier kun je het aanbod bekijken.
Weblog over de opkomende beweging tegen dwangarbeid. Overal in het land ontstaan initiatieven om het werken met behoud van uitkering onder slechte voorwaarden aan de kaak te stellen. Deze weblog probeert de ontwikkelingen bij te houden.
Weblog over de geschiedenis van de onderhandelingen bij de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) en haar opvolger de Participatiewet. Deze weblog wordt voortdurend aangevuld met nieuwe artikelen. Volg de politieke soap over de herziening van het bijstandsregiem en van de wetgeving voor groepen op de onderste treden van de maatschappelijke statusladder.
Index van artikelen over
de huisbezoeken