vv vv In 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar
40 jaar Bijstandsbond, 40 jaar belangenstrijd voor mensen met een minimuminkomen.
In 2016 vieren we dat met een manifestatie,
tentoonstelling en boek over dwangarbeid en het sociaal panopticum. Lees meer........
Steun ons project met een donatie!
U kunt een bijdrage storten op giro IBAN: NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Verg Bijstandsbond. Met dit formulier kunt u aangeven dat u ons steunt.
     
Rapport over misstanden in de reintegratie in Amsterdam

Rapport over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van verplichte trajecten voor werklozen

Grootse viering van het jubileum 40 jaar Bijstandsbond

De Bijstandsbond bestaat begin 2016 40 jaar. We gaan dat jubileum groots vieren met discussiebijeenkomsten, een boek, brochures en een tentoonstelling over 40 jaar belangenstrijd. Lees meer......

Hoorzitting over dwangarbeid

Iets meer dan een half jaar geleden is een nieuw college van Burgemeester en Wethouders aangetreden. Arjen Vliegenthart werd wethouder werk en inkomen namens de SP. Wat is er op het gebied van het werken voor je uitkering oftewel dwangarbeid veranderd? Daarvoor hebben we mensen die op dit moment werken met behoud van uitkering aan het woord gelaten. Dat gebeurt tijdens een hoorzitting op 20 maart. Met:

-      Gijsbert Vonk hoogleraar aan de Universiteit van Groningen

-      Michi Almer, psycholoog die een onderzoek heeft verricht naar de psychologische gevolgen van de trajecten van Herstelling Werk en Uitvoering

-      Arjen Vliegenthart wethouder Werk en Inkomen

Dagvoorzitter is Frank van Schaick.

20 maart. Potgieterschool, Potgieterstraat 34/hoek Da Costakade. 1053 XX Amsterdam

Er zijn geluidsopnamen gemaakt van de hoorzitting die u kunt beluisteren. Ga er maar voor zitten, want de opnamen duren 2 uur en 20 minuten. Bij de hoorzitting waren ongeveer 100 mensen aanwezig.

Verplicht traject voor bijstandsgerechtigden schadelijk voor de geestelijke gezondheid

Psychologisch onderzoek onder deelnemers van een van de trajecten van Herstelling Werk en Uitvoering aan de Laarderhoogtweg te Amsterdam laat zien dat dit traject een gevaar vormt voor de psychische gezondheid. De deelnemers krijgen last van angsten, piekeren veel en slapen slecht. Zij voelen zich gevangen in een situatie van onzekerheid, zinloosheid, willekeur en machteloosheid. Dit ondermijnt hun zelfvertrouwen en stimuleert depressieve neigingen. Lees het persbericht en het rapport.

Dwangarbeiders blootgesteld aan asbest, mosterdgas en andere gevaarlijke stoffen

Op 12 juni meldde zich bijstandsgerechtigde P. op het spreekuur van de Amsterdamse Bijstandsbond. Hij was lange tijd in diverse projecten te werk gesteld, waarbij hij geen loon kreeg, maar met behoud van uitkering arbeid verrichtte. Hij werd daartoe gedwongen op straffe van korting op zijn uitkering, dwangarbeid dus. Zelf had hij al onderzoek verricht naar de projecten waar hij moest werken. Hij had bezwaarschriften en een klacht ingediend, maar die hadden niet tot resultaat geleid. Hij had de interne correspondentie tussen de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam, stichting Herstelling en diverse andere instanties, zoals het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (ROVB), in handen gekregen. En hij vond die door hem verzamelde informatie zo belangrijk dat hij had besloten om ermee in de publiciteit te treden en al het mogelijke te doen om de verantwoordelijken aan te klagen. Meer.......

vv Het raadslid voor de SP Maureen van der Pligt heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder Werk en Inkomen over het bovenstaande. Lees hier de vragen........

 

De werklozenbeweging tussen de beide wereldoorlogen

Op 27 maart hield de historicus Wim Pelt op uitnodiging van de Bijstandsbond in Amsterdam een boeiende lezing over de strijdbare werklozenbeweging in het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen. Hier de integrale tekst.

Bijstandsgerechtigde uit Den Haag hoeft geen dwangarbeiders traject te volgen

Persbericht 11-05-2014. Op 19 maart 2014 heeft de rechtbank in Den Haag uitgesproken dat een bijstandsgerechtigde niet de door de gemeente Den Haag aangeboden traject module werknemersvaardigheden hoefde te volgen. Het is alweer enige tijd geleden maar in verband met de ontwikkeling van de jurisprudentie over de rechten en plichten van bijstandsgerechtigden in het kader van dwangarbeid toch van belang om daar nog aandacht aan te besteden. Lees verder.......

Nederlands leren in de Bijstand. Bijstand bashen in de praktijk.

Als nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van bijstand wordt de maatregel ingevoerd, dat je Nederlands moet spreken. Commentaar van de Bijstandsbond.

Nieuwe groep met problematische schulden

Op het spreekuur van de Bijstandsbond komen de laatste weken steeds meer
mensen, die betalingsachterstanden hebben bij energieleveranciers zoals
de NUON, bij ziektekostenverzekeraars zoals de Agis en bij verhuurders
vanwege een huurachterstand. Het lijkt hier te gaan om een nieuwe groep
bijstandsgerechtigden, die tot nu toe met kunst en vliegwerk net het
financiele hoofd boven water konden houden, maar die nu in de problemen
komen. Vragen die we zouden kunnen bediscussiëren zijn: Wat zou tegenwoordig een bruikbare strategie zijn? Hoe win je bondgenoten? Wat kunnen we leren van de manier waarop de vooroorlogse werklozenbeweging mensen probeerde te motiveren?. Meer lezen....

Een onthullende discussie over werken met behoud van uitkering in Amsterdam

30-01-2014. Gisteravond discussieerden 80 mensen in een overvolle zaal in Amsterdam Oud West over werkenvoor je uitkering oftewel dwangarbeid en over de algemene tegenprestatie die staatssecretaris Klijnsma wil invoeren. Er was een forum met Jeroen Sprenger, voorzitter stichting Herstelling, een controversieel re integratieproject in Amsterdam Zuidoost, Gijsbert Vonk, hoogleraar in Groningen en Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. Het debat stond onder leiding van Malene Duijst, actieve buurtbewoner. Het debat werd georganiseerd door de stichting Wereldse Wijk, de Bijstandsbond en het actiecomité Dwangarbeid nee.

Over een vertegenwoordiger van de stichting Herstelling, die ontkent dat er misstanden zijn en die zegt dat de getuigen uit hun nek kletsen en dat alles koek en ei is, over een professor die duistere kanten belicht van de revanchegedachte in de sociale zekerheid en die constateert dat er een kanteling is in de discussie over werken met behoud van uitkering en een vicevoorzitter van de FNV die het woord dwangarbeid in de mond neemt. Meer lezen...

Waarom wordt werken met behoud van uitkering en tegenprestatie juist nu in Nederland ingevoerd?

Aan het eind van het artikel over dwangarbeid de vraag: waarom wordt dwangarbeid ingevoerd? En waarom het initiatief voor een 'participatiemaatschappij', waarin 'iedereen' moet meedoen? Meer lezen.......

Van welvaartsstaat naar strafstaat

Tegenover de critici die het huidige beleid verwerpen stelt men: moeten de bijstandsgerechtigden dan 'met rust' worden gelaten, lees: moeten we die dan in hun sop laten gaarkoken? Alsof de tegenstanders van het huidige dwangbeleid dat zouden willen. Dat is niet het geval. Er zijn duizend en een creatieve alternatieven voor het huidige dwangbeleid.Meer....

Vernederingen van mensen in de bijstand in Amsterdam. Reactie op de Volkskrant artikelen van 24-12-2013.

Vandaag staat in de Volkskrant een artikelenserie over de toestanden bij Herstelling Werk en Uitvoering (HWU) aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam, waar onder verantwoordelijkheid van wethouder Van Es bijstandsgerechtigden worden tewerkgesteld met behoud van uitkering, oftewel dwangarbeid. Het comité Dwangarbeid Nee, dat in oktober een kritisch rapport publiceerde over Amsterdamse dwangarbeidprojecten, heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Volkskrant-artikelen. Lees meer.....

Persbericht Bijstandsbond Amsterdam. Woensdag 27 november 2013 Aanscherping Wet Werk en Bijstand en andere sociale zekerheidswetten

Het kabinet van VVD en PvdA is van plan om uitkeringsgerechtigden per 1 juli 2014 nog harder aan te pakken. Althans dat staat in het wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand dat donderdag 28 november a.s. besproken zal worden in een zogenaamd rondetafelgesprek tussen Tweede Kamerleden en insprekers. Ook Jacques Peeters van de Bijstandsbond Amsterdam zal inspreken. De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van mensen met een minimuminkomen. Via de wekelijkse spreekuren zijn wij heel goed op de hoogte van wat er leeft bij uitkeringsgerechtigden. Dit wetsvoorstel zal in onze ogen dan ook heel wat ellende teweegbrengen bij de direct betrokkenen. In plaats van werkzoekenden instrumenten aan te bieden dat hun helpt bij hun moeizame tocht naar betaald werk, worden ze weggezet als profiteurs, die keihard moeten worden aangepakt. De kritiek van de Bijstandsbond kunt u terugvinden in het zogenaamde position paper dat u kunt openen door toegevoegde bijlage aan te klikken. Het rondetafelgesprek vindt plaats in het Tweede Kamer gebouw en wel in de Troelstrazaal te bereiken via Plein 2 en zal beginnen om 14.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jacques Peeters, spreekuurmedewerker en ervaringsdeskundige van de Bijstandsbond.

Telefoonnummer 06 285 545 75 of 020- 689 8806. Email: wbva@dds.nl

position paper Bijstandsbond in word

position paper Bijstandsbond in pdf

Rapport over arbeidsbemiddeling, vrijwilligerswerk en dwangarbeid in de gemeente Amsterdam. Misstanden in kaart gebracht.

Een verslag van ervaringen met de 'stille revolutie' in de tweede helft van 2012 en in 2013.

Rapport in pdf

Rapport in docx

Wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam Andree van Es wil bijstand voor bepaalde groepen afschaffen

Blijkens de begrotingsstukken voor 2014 van de gemeente Amsterdam wil wethouder Van Es een proef in 2014 in de gemeente Amsterdam omd e bijstand voor bepaalde groepen tijdelijk te maken. Een paar maanden bijstand en daarna zoek je het maar uit. Meer....

Overlevingsgids voor de minima

De Bijstandsbond is bezig met het ontwikkelen van de 'overlevings-gids voor de minima'. Tips, aanwijzingen en mogelijkheden om in de maatschappij en in bureaucratische doolhoven te overleven. De gids bevat ook verwijzingen waar je terecht kunt met bepaalde vragen en verwijzingen naar interessante internetsites. Van de eerste versie, die nog wordt uitgebreid is een voorbeeld gemaakt op http://www.overlevingsgids.net

De website kan als applicatie worden gedownload in de Google Play store voor mensen met Android smartphones. Ga naar Google Play Store op je telefoon, tik in het zoekvenster 'bijstandsbond' of 'overlevingsgids' en download de applicatie (app) op je mobiele telefoon of tablet. Er zal ook regelmatig nieuws in deze app worden gepubliceerd. Er is nog geen app voor Apple.

Voor tips hoe te overleven, commentaar en aanbevelingen kun je altijd contact opnemen. Wij hopen op veel reacties.

Misstanden in de gemeentelijke werkprojecten in Amsterdam

Vergadering van het comite dwangarbeidnee op maandagavond 22 april in het Mozeshuis.
Er waren 50 mensen aanwezig. Tijdens de avond werden de misstanden in kaart gebracht, met name op de Laarderhoogteweg, waar Herstelling Werk en Uitvoering gevestigd is, en ook het Praktijkcentrum van de Dienst Werk en Inkomen. Meer.......

Weblog van het comite Dwangarbeid Nee

De Bijstandsbond maakt deel uit van het comite Dwangarbeid Nee dat in december in Amsterdam werd opgericht. Het comite wil het werken met behoud van uitkering onder de slechte voorwaarden en omstandigheden die op dit moment gelden stopzetten. Het comite spreekt in dit verband van dwangarbeid. Het comite heeft een eigen weblog op www.dwangarbeidnee.nl

Er is nog lang geen akkoord met het sociaal akkoord

Het ledenparlement van de FNV heeft zaterdag ingestemd met het sociaal akkoord. In een eerder artikel heb ik geschreven, dat dit akkoord bijzonder vaag is over wat er moet gebeuren met de Participatiewet. Het ziet ernaar uit, dat na het sociaal akkoord deze wet die al in kannen en kruiken was, toch weer in de ijskast wordt gezet, waarbij men met frisse moed alle onderhandelingen opnieuw begint. Meer.......

Wat zegt het sociaal akkoord over de nieuwe Participatiewet?

Lezing van het sociaal akkoord levert op, dat de lezer met veel nieuwe maar soms vage plannen wordt geconfronteerd, met name op het gebied van het arbeidsmarktbeleid en de opzet van instituties die het arbeidsmarktgebeuren moeten structureren, op het gebied van de flexibilisering van de arbeidsrelaties en de ontslagbescherming en de opzet van de Wet Werkloosheid (WW). Ondanks de uitgebreide behandeling van deze onderwerpen blijft het vaag wat de gevolgen van het sociaal akkoord zullen zijn voor mensen in de Wajong, de WSW en de bijstand. Meer.........

Nieuwe clip van de Bijstandsbond op AT5

Bijstandsgerechtigden, kijk uit! Big Brother is watching you!

Diverse gemeenten, waaronder Heerhugowaard, blijken bedrijven in te huren die met fotoherkenningsapparatuur op internet bijstandsgerechtigden proberen op te sporen om hen zo te brandmerken als fraudeurs. De omvang van deze schandalige praktijken is publiekelijk nog onbekend. Wel staat vast dat dit nieuwe Big Brother is watching you-element inmiddels is toegevoegd aan het steeds uitgebreidere wapenarsenaal van de controle- en repressiestaat, dat vooral wordt ingezet tegen de onderkant van de samenleving. Meer........

De Bijstandsbond heeft een clip gemaakt die zal worden uitgezonden op de Amsterdamse stadszender AT5. Zie je hieronder niets? Ga dan direct naar Youtube.

De sluipende erosie van de rechtsstaat

Wat bij de protesten tegen de regering Rutte vooral benadrukt wordt, zijn de veelsoortige bezuinigingen en hun maatschappelijke gevolgen. Wat echter enigszins onderbelicht blijft, is de sluipende erosie van de rechtsstaat en de ontwikkeling naar een autoritaire staat. De laatste is niet begonnen met dit kabinet, maar al ingezet onder zijn voorgangers, met steun van onder anderen bestuurders van de PvdA. Meer......

Rechts kaapt handig de misstanden in de commerciële reïntegratie- en inburgerings industrie

De stroom berichten over misstanden in de reintegratie-industrie gaat gewoon door. Onlangs nog kwam Fourstar weer in het nieuws in de gemeente Utrecht. Maar populistische media als GeenStijl.nl en Elsevier lijken op de loop te gaan met die berichtgeving, door met name sociaal-democraten aan de schandpaal te nagelen, het zouden de elkaar baantjes toeschuivende PvdA-ers in de reintegratieindustrie zijn die boter op hun hoofd hebben. Meer.........

 

 

 

 
 
 
De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en
antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en
derden verkrijgbaar zijn. Hier kun je het aanbod bekijken.
Weblog over de opkomende beweging tegen dwangarbeid. Overal in het land ontstaan initiatieven om het werken met behoud van uitkering onder slechte voorwaarden aan de kaak te stellen. Deze weblog probeert de ontwikkelingen bij te houden.
Weblog over de geschiedenis van de onderhandelingen bij de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) en haar opvolger de Participatiewet. Deze weblog wordt voortdurend aangevuld met nieuwe artikelen. Volg de politieke soap over de herziening van het bijstandsregiem en van de wetgeving voor groepen op de onderste treden van de maatschappelijke statusladder.
Index van artikelen over
de huisbezoeken